Datastuen i Aakirkeby.

Datastuen i Aakirkeby er startet i 2000.

Datastuen er oprettet med hjælp fra ældremobiliseringen. Den har haft til huse på øverste etage i 3’ern i Jernbanegade, men ved årsskiftet 2007/08 flyttede vi til administrationsbygningen i Ravnsgade 5, hvor vi fik 2 lokaler ved siden af borgerservice.

2009 flyttede vi til Ravnsgade 1, som før var kantinebygning for kommunens personale. Vi delte bygningen med Telefonstjernen og pedellen. Her havde vi 2 lokaler samt et køkken og bad.

Med udgangen af 2013 blev Ældremobiliseringen nedlagt. Siden er vi blevet tilsluttet 60+ Bornholm som paraplyorganisation.

Fra sommerferien 2015 er vi flyttet til lokaler i det tidligere bibliotek, hvor vi er ved siden af Telefonstjernen og Lokalarkivet.

Datastuen har udviklet sig til at have 7 arbejdsstationer med tilhørende printer og scanner. I forbindelse med instruktionerne benytter vi en projektor, så deltagerne på væggen kan se hvad de skal foretage sig på deres egen skærm.


Der er i ugens løb i alt 10 hold med 7 brugere på hvert hold. 
 
På kurserne arbejdes der med forskellige emner/temaer i 1½ time. Vi lægger meget vægt på det sociale og kurserne er lagt, så der er en fælles kaffepause mellem holdene. Vi forsøger endvidere, at holde julefrokost og en grillfest om sommeren, så der bliver mulighed for kontakt udover den, der sker i forbindelse med hjælpen til at bruge en pc.